Odense Havn

Odense Havn
Odense
Danmark
Projekt udført af
Envac Danmark A/S
Project status
Completed
Nøgleord
Danmark / Boligområde

Odense Kommune har som et vigtigt mål for den fremtidige affaldsindsamling at forbedre både brugerservice, nærmiljøet og ikke mindst arbejdsmiljøet. I forbindelse med omdannelse af Odense Havn og skabelse af Promenadebyen som en ny bydel, ønsker kommunen stort fokus på gode offentlige rum, som kun i begrænset omfang må anvendes til tekniske anlæg.

Med det udgangspunkt afprøver Odense Renovation A/S en ny metode i fuld skala i et pilotprojekt, som kan bidrage med økonomiske, tekniske, miljø-, og arbejdsmiljømæssige erfaringer.

I første omgang omfatter anlægget dagrenovation fra de tre første boligblokke og otte skraldespande på Promenaden samt en betongrube med tanke for emballage. I takt med udbygningen vil de næste blokke blive koblet til systemet.

Anlægget er et af de første, som skal håndtere flere fraktioner af affald. Ikke kun dagrenovation fra beboelserne i området og offentlige skraldespande, men også dagrenovationslignende restaffald fra de mindre erhvervsvirksomheder, som forventes i det nye havneområde, tænkes ind i projektet. Udover dagrenovationen skal anlægget også klare papir, plast og metalemballageaffald.

Tæthed i konstruktionerne, herunder brønde, udgjorde også en udfordring. Området ligger i sagens natur højdemæssigt i risikozonen for oversvømmelse ved ekstremt højvande, og indtrængende grundvand skulle også forhindres. Hele anlægget er derfor sikret vandtæt til et niveau, så systemet kan tømme affald, selv om hele promenaden står under vand.

Systemet er designet til at udvide og forbinde til et evt. kommende stationært system, som vil kunne dække et større område end de nuværende.

Skraldespandene er udviklet af Envac Danmark og tegnet af Arkitekt Erik Brandt Dam.

Projektinformation
LandDanmark
ByOdense
Projetktet opstartet2009
Anlæg i drift2009
Projektet færdiggjort2009
Systemdata
SystemtypeMobilt affaldssug
TypeMVS 362
AnvendelsesområderBoligområde
Samlet kapacitet pr. dag1.500 liter pr. dag
Antal fraktioner2
Antal affaldsindkast9
Antal tanke2
Samlet rørlængde400
AffaldstypeBlandet affald uden papir (ikke dansk fraktion!), Papir, Papirkurve