Services

Drift og vedligeholdelse

Envac har meget lang erfaring med drift og vedligeholdelse af affaldssug. Vores serviceteknikere er specialuddannede. Resultatet af et samarbejde med Envacs serviceafdeling bliver en lavere slitage og en længere levetid for anlægget, dvs. en lavere totalomkostning for affaldssystemet.

 

Serviceaftale

Serviceaftaler findes på flere forskellige niveauer og indholdet varierer mellem de forskellige anlægstyper; stationært affaldssug og mobilt affaldssug. En basisaftale kan f.eks. indeholde månedseftersyn, halvårlig eller helårlig gennemgang med servicearbejde som forebyggende effekt, ventilrumsservice med grovrengøring, driftsovervågning og vagttjeneste. Serviceaftalen danner grundlag for og giver rabat på øvrige tjenester og arbejder.

Driftsovervågning og vagt

Driftsovervågningen ser forskellig ud i forskellige lande. I Sverige overvåges de fleste anlæg fra Envacs centrale alarmcentral. Det enkelte områdekontor fjernstyrer herefter anlæggene iht. den modtagne alarmmelding. Vagtpersonalet er tilgængeligt 365 dage om året. Selve anlæggene er ubemandede.

I andre lande er det oftest lige modsat, en af vores serviceteknikere overvåger driften i terminalen.

I Danmark bruger vi også den centrale alarmcentral til de kunder der ønsker fuld drift og overvågning samt til de kunder der ønsker overvågning, plus sms alarm til eget personale. Envac Danmark servicerer fra København og Århus.
Alarm

Kommer det en alarm om et driftsstop forsøger vi i første omgang at løse fejlen via fjernopkoblingen. Går det ikke, kan en servicetekniker sendes ud for at afhjælpe problemet direkte på pladsen. Alt efter anlæggets kompleksitet eller serviceaftalens omfang, gøres dette enten af døgnvagten eller i normal arbejdstid.

Øvrigt

Serviceorganisationen udfører også levetidsanalyser på anlæggene og optimering af driften. Vi udfører til- og ombygninger samt opgraderinger.

Fejlmeldinger

Driftsstop anmeldes til viceværten eller administrator for bebyggelse. De anmelder fejlen til Envac Service, som agerer ud fra den aftale vi har med ejeren af anlægget.