Forstudier

Inden affaldssuget installeres, projekterer og dimensionerer Envac anlægget efter de regler kommunen har fastsat for bortskaffelse af dagrenovation.

Envac tilpasser anlægget således det kan indpasses bedst muligt både i en eksisterende bygning samt i nybyggeri. Dermed sikrer Envac, at der tilbydes den mest optimale tekniske og økonomiske løsning.

Ved dimensionering og projektering undersøges bla. følgende forhold:

  • Hvilke investeringer skal der foretages for at implementere affaldssug, og hvad er de nuværende omkostninger til den eksisterende affaldsordning
  • Hvilke drifts- og investeringsbesparelser kan det forventes at opnå ved implementering af affaldssug
  • Hvordan påvirker den nuværende affaldshåndtering bolig og arbejdsmiljøet
  • Hvor lang tid vil byggefasen vare fra kontraktindgåelse til indvielse af anlægget