Stationært affaldssug

Envac leverer stationære affaldssug til dagrenovation. Med et affaldssug i stedet for de gammeldags skralderum med beholdere, forsvinder problemerne med dårlig lugt og tabt affald i fællesarealer. Der er heller ikke nogen der kommer i kontakt med affaldssække eller beholdere.

Sådan virker det

Brugerne smider deres affald i de sædvanlige indkast, enten i trappeopgangen eller uden for. Her opbevares skraldeposerne midlertidigt i et magasin. Med regelmæssige tidsintervaller tømmes alle fulde magasiner. Den automatiske tømning foretages af et styresystem i en affaldsterminal i udkanten af det område som anlægget betjener.

Indkastene er forbundet med terminalen af et rørsystem under jorden. Systemet er helt lukket. Derfor opstår der ingen dårlig lugt ved affaldshåndteringen, og der tiltrækkes heller ikke skadedyr.

1) Tømning

Når styresystemet registrerer at det er tid til tømning, opstartes et antal ventilatorer som skaber undertryk i rørsystemet. For at få transportluft ind i rørsystemet åbnes der først for en tilluftventil. Herefter åbnes magasinventilerne under indkastene én efter én. Skraldeposerne falder ned i transportrøret og bliver suget hen til terminalen.

2) Terminalen

I terminalen suges affaldet gennem en cyklon hvor det separeres fra transportluften. Affaldet falder ned i en komprimator hvor det først presses sammen og derefter presses ind i en lukket container. Transportluften ledes ud gennem et afkast efter at have passeret støv- og rensningsfiltre samt lyddæmpere. Når containeren i terminalen er fuld, hentes den af en almindelig lastbil for at blive tømt.

Skræddersyede løsninger

Envacs forskellige systemer skræddersyes og tilpasses hvert enkelt projekt. Der er ingen problemer i efterfølgende at udvide systemet til også at betjene andre nærliggende områder og bygninger. Systemet kan installeres i både nybyggeri, eksisterende boligbyggerier, i enkelte ejendomme og i rækkehusbebyggelser.