Envac Quantum

Envac Quantum er det nyeste produkt fra vores udviklingsafdeling.
Den består af en nyudviklet skaktkomprimator der medfører en øget lagringskapacitet, en mindre rørdimension og et lavere energiforbrug.

Halveret energiforbrug

Med Envac Quantum reduceres energiforbruget med mere ned 50 %, sammenlignet med et standard Envac system.

Affaldet komprimeres under affaldsskakten, direkte i magasinrøret i stedet for i terminalen. Dette indebærer at maænden af ventiltømninger kan mindskes betydeligt.

Det kompakterede affald muliggør en mindre rørdimension og et mindsket luftflow med op til 50 %. Ved at anvende en hældende container i slutningen af processen (i terminalen) tages også gravitationen i brug for en øget komprimering af affaldet i stedet for at benytte en hydraulisk komprimator med en elektrisk motor.

Tilsammen resulterer disse faktorer i et reduceret energiforbrug på op til 50 %. I energitermer betyder dette at Envac Quantum vil anvende mindre energi pr. ton indsamlet affald end nogen anden sammenlignlig traditionel affaldsindsamling, inklusive traditionelle komprimatorbiler/skraldebiler.

Dobbelt kapacitet

Affaldsmængder vokser globalt hvilket behovet for en øget affaldshåndteringskapacitet også gør. Med komprimering direkte under skakten gør Envac Quantum det muligt at øge indsamlingskapaciteten ved at muliggøre en fordobling af tilsluttede boliger til hver enkelt skakt. I visse tilfælde, afhængig af hvilken type affald der håndteres, ken en 400 % komprimering opnås.

Dobbelt værdi

Når man ser på investeringen giver Envac Quantum et større udbytte for ejeren. De mindre rørdimensioner og valget af rørmaterialer (palstrør) resulterer i lavere omkostninger sammenlignet med de traditionelle stålrør, både hvad angår omkostninger til materialer, håndtering og installation. Ved en fordobling af boliger tilsluttet hvert indkast er det muligt at mindske antallet af indkast tilsvarende (giver kun mening for fritstående indkast og ikke indkast under affaldsskakte i boligblokke). Komprimeret affald og reducerede rørdimensioner betyder også at systemets lufthastighed kan mindskes (eller luftflow/luftmængde) og dermed spares energi i form af vakuum-generering (hvad er det?). Driftsomkostningerne mindskes.

Udviklet til

 • Middel til højdensitets boligområder
 • Byudviklingsprojekter og renoveringsprojekter
 • At håndtere flere affaldsfraktioner, f.eks.: genanvendeligt affald (blandede emballager, papir, plast, letmetal m.m.), restaffald (ikke genanvendeligt) og madaffald.

 

Fullt kompatibel med

 • Envac Optibags optiske sorteringssystem
 • Envacs selvtømmende papirkurve
 • Udendørs- og indendørs indkast
 • Adgangskontrol
 • EAP (Envacs automationsplatform)

 

Fordele

 • Den unikke skaktkomprimatorteknologi (patentanmeldt) - øger systemets lagrings- og arbejdskapacitet.
 • Mindre rørdimensioner (300 mm indre diameter) - reducerer luftmængden og energiforbrug
 • Nye rørmaterialer - f.eks. plastrør model HDPE 100 - forenkler installationen af rør og mindsker anlægsomkostningerne.
 • Det kompakte og effektive terminaldesign (patentanmeldt) - skaber plads og medfører omkostningsbesparelser.
 • En halvering af energiforbruget sammenlignet med det ”gamle” system med samme kapacitet (500 mm rørsystem)
 • Næsten dobbelt så stor lagringskapacitet (400 mm rørsystem)
 • Op til dobbelt så (værdifuldt) når man sammenligner investering, installation og driftsbesparelser.
 • En skaktkomprimator kræver ikke tilslutning af el, men anvender kun den trykluft der allerede er etableret med systemet.
 • Den kan også anvendes sammen med flere forskellige rørmaterialer (stål- og plastrør af forskellig kvalitet og dimension.