Sådan fungerer Movac

Affaldsindkastene placeres centralt

Brugerne smider skraldeposerne i lettilgængelige affaldsindkast som er placeret inden- eller udendørs. Affaldet opbevares i lukkede skruetanke under indkastene. Tankene er placeret lige under indkastene og det kan være sig i gården, kælderen eller i et andet brugbart rum. Tankene forbindes med sugestedet med nedgravede transportrør.

Sugestedet placeres i udkanten af bebyggelsen

Sugestedet placeres således at mobilsugbilen som henter affaldet, ikke behøver at køre ind i gården eller i smalle gader.  

Tankene tømmes regelmæssigt

Tankene tømmes regelmæssigt, 1-2 gange om ugen afhængig af affaldsmængden og skruetankenes kapacitet. Mobilsugbilen som tømmer anlægget fra sugestedet, skaber undertryk i rørsystemet. Når undertrykket er nået det ønskede niveau, aktiveres skruerne i tankene automatisk. Affaldet føres frem af skruerne og suges nemt ud af skruetankene, gennem rørsystemet og op i mobilsugbilen hvor det komprimeres.