Mobilt affaldssug

Det mobile affaldssug blev udviklet i slutningen af 1980'erne - først og fremmest til at betjene mindre bebyggelser.

Sådan virker det

For dem som bor eller arbejder i en bygning med mobilt affaldssug fungerer systemet lige som det stationære affaldssug (se andet opslag). Brugerne smider deres affald i de sædvanlige indkast, enten i trappeopgangen eller uden for. Poserne falder her ned i en lukket tank. Tankens størrelse er tilpasset den affaldsmængde der kommer i ejendommen.

Affaldet opbevares i tankene som regelmæssigt tømmes af en mobilsugbil.

Tømningen sker fra et sugested som er forbundet med tankene med nedgravede transportrør. Sugestedet placeres således at mobilsugbilen ikke skal køre ind i gården eller lign. Mobile affaldssug tømmes 1-2 gange om ugen.

Mobilsugbilen har de samme funktioner som en affaldsterminal i et stationært affaldssug. Bilen indsamler affaldet via transportrørene. Chaufføren styrer hele tømningen ved at tilslutte bilen til sugestedet, og lige som i det stationære affaldssug, komprimeres affaldet og transportluften filtreres så den bliver renset for støv og lugt.

Skræddersyede løsninger

Envacs forskellige systemer skræddersyes og tilpasses hvert enkelt projekt. Der er ingen problemer i efterfølgende at udvide systemet til også at betjene andre nærliggende områder og bygninger. Systemet kan installeres i både nybyggeri, eksisterende boligbyggerier, i enkelte ejendomme og i rækkehusbebyggelser.

Det mobile affaldssug er det system der benyttes oftest i Danmark.

Movac - en mobil nyhed

Udvalgte projekter