MicroVac

MicroVac er et system til håndtering, transport og lagring af madaffald.

MicroVac henvender sig hovedsageligt til storkøkkener, produktionskøkkener på mindre sygehuse, børneinstitutioner samt større og mellemstore restauranter.

Princippet

Affaldet kværnes og blandes med en nøje afstemt mængde vand til en pumpbar masse. Gennem neddelingen sker en stor reduktion i volumen.

Affaldet transporteres ved højt vakuum via plastrør til en lagertank.

Inden massen lagres i tanken, drænes langt den største del af vandet fra og ledes væk via afløbet. Slutresultatet i tanken bliver en tyk pumpbar pulp.

Tanken tømmes af en slamsuger for videre transport til eksempelvis et biogas- eller komposteringsanlæg.

Som standard består systemet af

  • 1 stk. indkastbænk med integreret kværn, med en kapacitet på 180 liter i timen.
  • 1 stk. vakuumpumpe med integreret kontrolenhed.
  • 1 stk. lagertank i glasfiber med en størrelse på 2 m3. Tanken kan leveres i flere andre størrelser - alt efter behov. Den kan også udføres i rustfrit stål.

Udover standardløsningen kan der tilføjes flere indkastbænke og vakuumpumper.

Systemet er let tilgængeligt og tilbyder en enkel håndtering af tungt affald.

MicroVac øger hygiejnen og forbedrer arbejdsmiljøet på arbejdspladsen, da indkastene integreres i den daglige arbejdsproces. Derudover frigøres gulvplads i forhold til konventionel affalds håndtering.

MicroVac er et lønsomt system pga. de væsentligt reducerede håndteringsprocesser og den deraf afledte effektivitet i køkkenet.

I forbindelse med installationen uddanner Envac køkken og driftspersonale i brug af systemet.

Da slutproduktet kan anvendes umiddelbart på et biogas anlæg er det derudover en yderst miljøvenlig løsning.