Affaldssug til køkkener

Hvor der håndteres mad, produceres der affald. Madaffald giver hygienerisici lige meget hvor det transporteres hen eller opbevares, og det er en tidskrævende, ikke-profitabel proces. Med Envacs system forsvinder al manuel håndtering og transport, og madaffaldet transformeres i stedet til en vigtig miljøressource.

I et køkken produceres der affald i store mængder, mest i form af emballage og tungt organisk madaffald. Håndteringen af affaldet giver både en hygiejnerisiko og et arbejdsmiljøproblem. Virksomheder og institutioner der håndterer fødevarer får her n mulighed for at imødekomme dagens miljøkrav når det gælder f.eks. kildesortering.

Envac leverer en række løsninger som er holdbare både ud fra et miljømæssigt og et økonomisk perspektiv. Systemet består grundlæggende af et eller flere affaldsindkast, transportrør en vakuumenhed samt en lagringstank. Lagringstanken tømmes efter behov.

Madaffaldet kan effektivt udnyttes på et konventionelt biogasanlæg.

NanoVac: Er den velegnede løsning til mindre og mellem store restauranter, kantiner og plejehjem, slagterafdelinger, tilberedningskøkkener og lignende i supermarkeder og varehuse.
 

MicroVac: Er den velegnede løsning til mindre sygehuse/klinikker, større og mellemstore restauranter og lignende.
 

MiniVac: Er den velegnede løsning til større restauranter, torvehaller, cateringområder i indkøbscentre, hoteller samt sygehuse.
 

MaxiVac: Er den velegnede løsning til store catering- og flykøkkener samt fødevareproducenter.

Flere fordele ved Envac Kitchen Waste System:

  • Værdifuldt areal frigøres i køkkenet.
  • Håndteringen af madaffald skilles samtidig fra håndteringen af friske råvarer.
  • Forbedret hygiejne – ingen lugtgener i forbindelse med håndteringen.
  • Affaldsindkastene kan placeres fleksibelt i produktionsområdet.
  • Affaldet behandles automatisk ved blandt andet findeling og affugtning for at lette håndteringen.
  • Affaldsvolumen reduceres med deraf følgende faldende afhentningsintervaller.
  • Manuel håndtering og transport af madaffald minimeres.
  • Kan implementeres i ISO 14001-certificering af dit køkken.
  • Omkostninger til manuel håndtering og intern transport reduceres betydeligt.