Affaldssug fra papirkurve

Envac kan i dag leverer automatiserede systemer til tømning af papirkurve i det offentlige rum. Det evige problem med henkastet affald på grund af overfyldte papirkurve i parker, bycentre og sportsarenaer forsvinder sammen med risikoen for skadedyr og lugtgener.

Henkastet affald og overfyldte papirkurve skaber konstant vrede i områder hvor mange mennesker er på et lille område.

Det kan være i byens parker, hvor folk spiser mad og drikke, under store sportsbegivenheder, hvor spande fyldes hurtigt på kort tid eller på forretningsstrøg i byerne. Omkostningerne ved de hyppige tømninger er høj. Desuden er det ofte vanskeligt for affaldstransportøren at komme frem, og det forstyrrer de besøgende.

Med et automatiseret affaldssug til tømning af papirkurvene i det offentlige rum, forsvinder disse problemer.

Sådan fungerer det:

Brugere smider som normalt deres affald i papirkurven. Papirkurvene er direkte forbundet til et rør i jorden. Ved hjælp af vakuum suges affaldet væk til en terminal eller til en skruetank, der ligger uden for området.
Der findes to typer automatiske affaldssug:

1) Stationært system – Som billedet ovenfor

I det stationære system suges affaldet væk til en terminal placeret på et passende sted i udkanten af området. Ventiler regulerer tømningen af papirkurvene, der er forbundet til rørsystemet. Enten tømmes papirkurven automatisk når den er fuld, eller med regelmæssige tidsintervaller.

2) Mobil hybrid

Med et hybridsystem suges affaldet først til en skruetank der er placeret under jorden. Skruetanken er forbundet via et rørsystem med et sugested, hvorfra en mobilsugbil tømmer tanken efter behov. Sugestedet placeres således at mobilsugbilen ikke behøver at kører ind på området.

Merværdi

Envacs løsning er en langsigtet investering med både økonomiske og miljømæssige fordele. Området bliver betydeligt renere og samtidig skabs merværdi.

Intet behov for skraldebiler

Ved at behovet for manuel tømning forsvinder, er der ikke længere behov for tunge skraldevogne i området. Arbejdstiden ved affaldshåndtering frigøres, mens de besøgende slipper for den forstyrrende tunge trafik.

Velegnet til arrangementer

På stadions, hvor papirkurve fyldes hurtigt over en kort periode, passer systemet med automatisk tømning når papirkurven er fuld, ekstra godt med sin store kapacitet.

Forbedret hygiejne

Hygiejnen forbedres betydeligt, både for de mennesker der bor i området og for dem der håndterer affaldet. Fordi systemet er hermetisk lukket, tiltrækker affald ikke skadedyr eller insekter, og man slip for lugtgener.

Mindre og pænere affaldsindkast

Med Envacs affaldssug behøver man ikke en stor papirkurv, trods af den store kapacitet. En lille papirkurv klare lige så meget eller mere affald end en traditionel beholder/container.

Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Investeringsomkostningerne modsvares af markant laverer drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Kontakt os for en beregning af besparelserne for netop jeres tilfælde.