Affaldsposerne tømmes ned i modtagesiloen på sorteringsanlægget

Envac Optibag AB

Envac Optibag AB er verdensførende leverandør af anlæg for optisk sortering af kildesorteret kommunalt husholdningsaffald.

Envac Optibag AB, et fuldt ejet datterselskab til Envac AB