Bæredygtige byer

”Bæredygtig” er i mange sammenhænge blevet et modeord, svært at definere og uden konkret indhold. Envac bruger oftest Brundtlands-kommisionens definitioner og udgår fra et socialt, miljømæssigt og økonomisk perspektiv når vi gør rede for hvordan vores system bidrager til bæredygtige byer.

Miljø

Vores løsninger fjerner den lokale transportbelastning som traditionel affaldsindsamling giver, hvilket mindsker bl.a. CO2-udslippet radikalt. Store skraldebiler som kører og bakker på ofte smalle og hårdt trafikerede gader i city forsvinder. Også den miljømæssige belastning fra transport til forbrændingsanlæggene mindskes drastisk ved at det kun er fulde komprimerede containere der køres væk fra vores anlæg.

Da vi transporterer store mængder affald med luft under jorden, opnår vi væsentlige forbedringer af affaldsindsamlingen til fordel for bymiljøet, bo- og arbejdsmiljøet.

Vi bruger elektricitet til at drive vores anlæg. Hvert år bruger vi udviklingsressourcer på at mindske forbruget og finde nye muligheder til at forbedre teknologien og dermed at øge genbruget. Vores system understøtter kildesortering, som i dag er internationalt accepteret som den eneste vej til at genbruge og genindvinde affald.

Socialt ansvar

Flere svenske undersøgelser viser at indbyggere som bor i områder med Envac-systemer er mere tilfredse med affaldsindsamlingen end de som har traditionel affaldsindsamling. Dette er jo ikke så forbavsende, da både den tunge trafik og affaldsbeholderne forsvinder. Affaldsindkastene bliver ikke fulde lige meget om det er lang weekend eller vejret driller, da anlægget fjerner affaldet når det er nødvendigt uden at nogen behøver at være aktiv. Dette giver et bedre boligmiljø med mindre larm, mindre snavs og bedre hygiejne, hvilket så igen giver større livskvalitet for beboerne.

Økonomi

Hvis man sammenligner livstidsudgifterne for vores anlæg med traditionel affaldsindsamling, så bliver den mindre i de allerfleste tilfælde i store og middelstore boligområder med en relativ høj befolkningstæthed. Det gør det nemmere at boligområder og bykerner planlægges og bygges med vores system fra starten, så at installationen af affaldssug samordnes med den øvrige infrastruktur som vand, varme, el og afløb. Desuden er forudsætningerne for at udnytte alle fordele ved teknikken til stede, så der kan bygges tættere og der spares areal i lejlighederne. Den oprindelige investering er givetvis større end ved traditionel indsamling, men drifts- og vedligeholdelsesudgifterne bliver som regel lavere, hvilket kompenserer for investeringen.