NanoVac

NanoVac er beregnet til det lille køkken eller til skralderummet. NanoVac er en god løsning til mindre og mellemstore restauranter, skoler og plejehjem uden eget tilberedningskøkken.

Princippet

Affaldet kværnes og blandes med en nøje afstemt mængde vand til en pumpbar masse. Gennem neddelingen sker en stor reduktion i volumen.

Affaldet transporteres ved højt vakuum via plastrør til en lagertank.

Inden massen lagres i tanken, drænes langt den største del af vandet fra og ledes væk via afløbet. Slutresultatet i tanken bliver en tyk pumpbar pulp.

Tanken tømmes af en slamsuger for videre transport til eksempelvis et biogas- eller komposteringsanlæg.