MiniVac

MiniVac er udformet til manuelt indkast af affald som kommer fra madproduktion eller opvask i større restauranter, hoteller, torvehaller, hospitaler, større levnedsmiddelbutikker osv. Systemet har en meget stor kapacitet og giver en hurtig håndtering af affaldet.

Princippet

  • Personalet fylder lagringsdelen af indkastet og med en trykknap startes derefter affaldstransporten som sker ved hjælp af vakuum.
  • Affaldet transporteres i et lukket rørsystem til en centralt placeret kværn og en procestank, inden det ender i en lagringstank. Tankens størrelse tilpasses virksomhedens behov.
  • I procestanken måles fugtigheden, der omrøres og tilsættes vand, så der skabe sen homogen og pumpbar masse, der kan pumpes videre til lagringstanken. Dette system aflaster fedtudskillere.
  • Lagringstanken tømmes af en slamsuger og massen kan transporteres videre til et biogas- / komposteringsanlæg.

 

MiniVac kan nemt installeres ved renovering af eksisterende køkkener og ved nybyggerier som omfatter storkøkkener. Det frigør værdifylde arealer som i stedet kan bruges til mere profitabel virksomhed.

MiniVac forbedrer arbejdsforholdene i køkkenet da indkastene integreres i arbejdsprocessen (også ved opvasken) og det er med til at skabe en meget høj hygiejnestandard i både køkken/opvask og affaldsrum.

Udvalgte projekter