Håndtering af affald på plejehjem

Når store mængder af farligt og forurenet affald håndteres i moderne plejehjem, er renlighed og sikkerhed for personalet vigtig. Derfor er det nødvendigt med en bæredygtig affaldshåndtering, der ikke kræver fysisk kontakt. Dette opnås med et affaldssug fra Envac.

Håndtering af affaldet på plejehjem er tungt og krævende arbejde, der er underlagt strenge sikkerhedsforskrifter. I de fleste plejehjem er det manuel transport af affald gennem afdelingerne. Manuel håndtering betyder ud over en sundhedsrisiko for patienter og personale, også at mange ressourcer bliver låst til dette.

Affaldsrum på plejehjem er hygiejnisk risikoområder, der kræver omhyggelig rengøring og vedligeholdelse. De optager også værdifuld plads, som kan anvendes til andre formål.

Med Envacs affaldssug til bortskaffelse af affald, forsvinder disse problemer. Affaldet transporteres i et særskilt, lukket rørsystem fra hver afdeling / etage til en affaldsterminal som ligger i udkanten af plejehjemmets område. Skaktindkast placeres på en optimal måde på etagen for at minimere manuel håndtering. Resultatet er et stille, hygiejnisk og miljøvenligt arbejds- og patientmiljø.

Merværdi

Envacs affaldssug til affaldshåndtering er en langsigtet investering med både økonomiske og miljømæssige fordele. Logistikken er enkle og driftsomkostningerne lave. Vi fjerner håndtering af affald fra afdelingerne og skaber samtidig merværdi.

Bedre arbejds- og patientmiljø

Et affaldssug giver et bedre miljø på plejehjemmet både for sundhedspersonale, patienter og rengøringspersonalet. Det kræver færre løft og minimerer smittespredning, når næsten al fysisk kontakt med affaldet forsvinder.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Investeringsomkostningerne modsvares af markant laverer drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Kontakt os for en besparelsesberegning for netop jeres tilfælde. Når du installerer Envacs affaldssug frigøres der plads, som kan anvendes til andre formål.

Altid tilgængeligt og driftssikkert

Envacs affaldssug er altid tilgængeligt – 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Risikoen for driftsstop er minimal.