Håndtering af hospitalsaffald og linned

Da store mængder risikoaffald, kontamineret affald og beskidt linned skal håndteres i moderne sygepleje er personalets hygiejne og sikkerhed vigtig. Derfor er det nødvendigt med holdbare affaldsløsninger der ikke kræver fysisk berøring - dette opnås med et sugeanlæg fra Envac.

At håndtere sygehusaffald og beskidt linned er et tungt og krævende arbejde som er underlagt udførlige sikkerhedsforskrifter. På de fleste sygehuse transporteres beskidt linned og brugte engangsartikler manuelt gennem afdelingerne. Den manuelle håndtering indebærer udover øget smitterisici for patienter og personale også et stort forbrug af personaleressourcer.

Affaldsrummene på sygehusene er hygiejniske risikozoner som kræver omhyggelig rengøring. Desuden optager de værdifuld plads som ellers kunne anvendes til fornuftigere formål end affaldsopbevaring.

Med Envacs system for affalds- og linnedhåndtering minimeres disse problemer. Affald og beskidt linned transporteres i separate, lukkede rørsystemer fra hver enkelt afdeling/etage til en terminal i udkanten af området. Placering af indkast optimeres for at mindske afstandene for personalet. Resultatet bliver et lydsvagt, hygiejnisk og miljøvenligt arbejds- og patientmiljø.

Værdiforøgelse

Envacs system for affalds- og linnedhåndtering er en investering med langsigtede økonomiske og miljømæssige fordele. Logistikken bliver enkel og de løbende omkostninger lave. Håndteringen flyttes væk fra afdelingerne og der skabes samtidig en række væsentlige værdiforøgelser for hele sygehuset.

Bedre arbejds- og patientmiljø

Med et anlæg fra Envac forbedres miljøet på sygehuset for både plejepersonale, patienter og teknisk personale. Der kræves færre løft og træk og man risikerer ikke smittespredning da næsten al fysisk kontakt med affald og beskidt linned forsvinder.

Lavere omkostninger til drift og vedligehold

Investeringsomkostningerne kompenseres via betydeligt lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Kontakt venligst Envac for en beregning af besparelserne. Ved installation af Envacs system frigøres desuden plads der kan anvendes til fornuftigere formål end affaldsopbevaring.

Fuld tilgængelighed og stabilitet

Envacs system er altid tilgængeligt - 24 timer i døgnet - 365 dage om året.