Affaldssug i historiske bydele

I historiske bydele kan affaldsafhentningen ofte være en stor udfordring, da der ofte ikke er plads til hverken opstilling af affaldsbeholdere eller afhentning med skraldebiler. Disse byområder er ofte underlagt krav om beskyttelse af bygninger af kulturhistorisk værdi. I netop sådanne byområder er Envacs affaldssug særdeles anvendeligt, hvilket vore mange anlæg rundt omkring i Europa er bevis for.

En forældet infrastruktur, snævre gader og stræder samt dårlig plads til affaldshåndtering er nogle af udfordringerne i de gamle byområder. Samtidigt stilles der også høje krav til æstetik og hygiejne, da disse byområder ofte er store turistattraktioner.

Installering af Envacs affaldssug i historiske bebyggelser bliver mere og mere udbredt. Et af disse anlæg er beliggende i Palma de Mallorcas gamle bydel, hvor Envac har installeret et affaldssug der betjener butikker, restauranter og ca. 30.000 beboere. Et andet eksempel er i Barcelonas historiske bydel.

Merværdi

Envacs løsning er en langsigtet investering med både økonomiske og miljømæssige fordele. Den traditionelle affaldshåndtering minimeres, og der skabes andre merværdier for beboerne.

Ingen skraldebiler

Den traditionelle affaldsafhentning med tunge skraldebiler i gaderne minimeres ved at affaldstransporten sker under jorden. Problemer med overfyldte affaldsbeholdere forsvinder, da tømningen sker automatisk efter behov.

Nemt at placere indkast

Et indkast til affaldssuget er ofte mindre end en affaldsbeholder, hvilket gør det lettere at placere i enten gårde eller på gader. Affaldssuget kan anvendes til flere fraktioner som så har hver sit indkast.

Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Investering i et affaldssug kompenseres ofte i form af besparelser på drift og vedligeholdelse. Desuden frigøres ofte arealer, som tidligere var beregnet til affaldshåndtering nu til andre formål. Envac kan være behjælpelig med en konsekvensberegning.

Bedre hygiejne

Affaldssug er et lukket system, som sikre at skadedyr og insekter ikke kommer i kontakt med affaldet. Lugtgener og brandrisici er stort set elimineret. Dette betyder gode arbejdsforhold for ejendomsfunktionærer og skraldemænd samt høj hygiejne. Beboerne har selvfølgelig også glæde af disse forbedringer.