Affaldssug i bykerner

Der er mange udfordringer i affaldshåndteringen i bykerner. Trafikpropper, mangel på plads og mange mennesker. En ren og velordnet by bliver samtidig meget vigtig for byernes image. Envacs affaldssug giver en væsentlig renere by.

Affaldsmængden i byerne stiger år for år. I samme takt stiger udgifterne til håndteringen. Der produceres mere og mere affald som så giver mere transport, øget udslip og større pladsmangel. Turister, folk på bytur og de som arbejder i city bliver hver dag udsat for ildelugtende affald og larmende skraldebiler i tomgang. Stadig oftere fremsættes krav om en mere hygiejnisk affaldshåndtering, ikke mindst fra de forretningsdrivende i området.

Med et affaldssug er der ikke nogen der behøver at komme i kontakt med affaldssække og beholdere. Med regelmæssige intervaller tømmes alle fulde affaldsindkast via et styresystem til en affaldsterminal, som er placeret i udkanten af området. Affaldsterminalen er forbundet med affaldsindkastene via et nedgravet rørsystem. Affaldssuget håndterer affald fra meget forskellige brugere – alt fra kontorer, detailhandlen, restauranter og selvfølgelig fra private husholdninger.

Der bliver installeret flere og flere af Envacs affaldssug i bykerner. Et af de mest kendte er anlægget i Nyhavn, København, hvor vi har installeret et nedgravet system for restauranter, beboere og områdets små butikker.

Merværdi

Vores løsning er en langsigtet investering med både økonomiske og miljømæssige fordele. Vi fjerner affaldshåndteringen fra bykernerne og skaber samtidig merværdi.

Intet behov for skraldebiler

Ved at grave affaldshåndteringen ned, fjernes behovet for tunge skraldebiler i bykernerne. Problemer med overfyldte skraldespande på gader og stræder forsvinder, da tømningen foregår automatisk efter behov.

Bedre hygiejne

Hygiejnen forbedres betydeligt for både beboere, erhvervsdrivende og skraldemænd. Da systemet er hermetisk lukket, lokker affaldet ikke længere skadedyr til. Lugtgener forsvinder også.

Nemt at placere affaldsindkast

Idet affaldsindkastene er mindre end affaldsbeholdere får man plads til flere, hvilket understøtter kildesorteringen. Affaldsindkastene kan placere i bekvem afstand til brugerne og udformes så de passer ind i miljøet.

Lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Selve investeringen i affaldssuget tjenes ind ved betydeligt lavere udgifter til drift og vedligeholdelse. Kontakt os for en beregning for netop jeres tilfælde. Når der installeres Envacs affaldssug frigøres der plads, som kan anvendes til andre formål.

Udvalgte projekter