Affaldssug i boligområder

Samtidigt med at affaldsmængden er stigende, stilles der stigende krav om håndtering ud fra et hygiejne- og miljømæssigt perspektiv. Et affaldssug fra Envac er en langsigtet investering som giver både miljømæssige og økonomiske fordele foruden en række andre merværdier:

Bedre miljø for beboerne

Med et Envac affaldssug minimeres den tunge affaldstransport i området ganske betragteligt, ved at affaldsafhentningen sker i yderområdet. Ofte ved en gennemfartsvej. Det betyder mindre trafik, mindre CO2-udledning og mindre støj. Trafikmiljøet bliver mere trygt for beboerne. Et affaldssug er et lukket system, som sikrer at skadedyr og insekter ikke kommer i kontakt med affaldet. Lugtgener og brandrisici er stort set elimineret.

Let tilgængelighed og høj service for beboerne

I ejendomme med affaldsskakte kobles rørsystemet direkte på affaldsskakten. I ejendomme uden affaldsskakte, kan affaldsindkast placeres hensigtsmæssigt i forhold til beboernes gangmønstre.

Kildesortering

Affaldssug kan anvendes til flere affaldsfraktioner ved at der er ét indkast til hver fraktion, f.eks. dagrenovation og aviser/papir. Dette giver en øget genanvendelse til gavn for miljøet.

Lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Investering i et affaldssug kompenseres ofte i form af besparelser på drift og vedligeholdelse. Desuden frigøres arealer, som tidligere var beregnet til affaldshåndtering, nu til andre formål. Envac kan være behjælpelig med en konsekvensberegning.

Bedre arbejdsmiljø

Envacs affaldssug giver et bedre arbejdsmiljø for både ejendomsfunktionærer og skraldemænd. Der er intet manuelt arbejde og ingen direkte kontakt med affaldet.

Fuld tilgængelighed og driftsikker

Envac affaldssug er altid tilgængeligt. 24 timer i døgnet, 365 dage om året - og det har stor driftsikkerhed.

Udvalgte projekter